ค้นหาตามเงื่อนไข

ครม.เห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าจำนวน 2 เส้นทาง ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ PPP อนุมัติให้เอกชนเข้าลงทุนกับภาครัฐ (PPP) ในรูปแบบ PPP Net Cost

ติดต่อเรา

Meebaan.com

Tel. 092 004 5555
E-mail. info@meebaan.com
Line id : @meebaan.com